Sari la conținut

ANUNȚ – privind rezultatul concursului în cadrul procedurii de analizare a noului proiect de management pentru Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, depus de către managerul în funcție

 CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ   

Secretariatul comisiei de analiză a noului proiect

de  management pentru Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”

Nr. 20033/06.11.2023

 

Nota acordată pentru

etapa I

Nota acordată pentru

etapa a II-a

Rezultatul concursului*
9,9910,009,99

 

* Rezultatul concursului se obține prin calculul mediei aritmetice a notelor obținute pentru fiecare etapă. Candidatul este declarat câștigător dacă a obținut minimum nota 7.

 

Sari la conținut