Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul investiții publice

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 5981/08.05.2018

                                         

ANUNŢ

privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, concurs ce se va desfăşura în data de 14 mai 2018  – proba scrisă

 

          Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 170/12.04.2018,   s-a întrunit în data de 08.05.2018 şi a procedat la selecția dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

          Rezultatele selectării dosarelor de înscriere sunt următoarele:

 

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului

Nr. şi data de

înregistrare a

dosarului de  înscriere la concurs

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concursObservații
1.Pîrvu Cezar-TeodorNr. 5389/25.04.2018ADMIS 
2.Istratie Tudor-ValeriuNr. 5583/27.04.2018

RESPINS

 

nu sunt îndeplinite condițiile de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

 

          Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele selectării dosarelor de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

          Locul de desfăşurare a probei scrise din data de 14.05.2018 (orele 1030) va fi Sala D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu).

.

Sari la conținut