Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 9235/04.07.2019                           

 

ANUNŢ

           privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, concurs ce se va desfăşura în data de 15 iulie 2019  – proba scrisă

           Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 574/12.06.2019, s-a întrunit în data de 04.07.2019 şi a procedat la selecția dosarelor de concurs la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

           Rezultatele selectării dosarelor de înscriere sunt următoarele:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiNr. şi data de

înregistrare a

dosarului de  înscriere la concurs

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concursObservații
1.Ungureanu Ion-MarianNr. 9011/01.07.2019ADMIS

           Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele selectării dosarelor de înscriere pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

           Locul de desfăşurare a probei scrise din data de 15.07.2019 (orele 1030) va fi SALA D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Judeţean Gorj, str. Victoriei nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj.

 

Sari la conținut