Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatele finale ale Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 4937/17.04.2018

 

ANUNŢ

privind rezultatele finale ale Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj final proba

scrisă

Punctaj final interviu

Punctaj final            

Rezultat final

1.

Lăzărescu  Andrei-Mădălin

61,5 puncte

62,66 puncte

124,16 puncte

Admis

 

 

Sari la conținut