Sari la conținut

Anunț – privind rezultat selecției dosarelor de concurs la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe…

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 9706/09.06.2022                                      

 ANUNŢ

privind rezultat selecției dosarelor de concurs la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, concurs ce se va desfăşura în data de 20 iunie 2022  – proba scrisă 

Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 686/10.05.2022, s-a întrunit în data de 09.06.2022 şi a procedat la selecția dosarelor de concurs la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs este următorul:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs al candidatuluiRezultatul selecției dosarelor de  concursObservații
1.Dosar nr. 9084/31.05.2022ADMIS
2.Dosar nr. 9531/07.06.2022ADMIS
3.Dosar nr. 8919/27.05.2022ADMIS
4.Dosar nr. 9138/31.05.2022RESPINSCandidatul a prezentat diploma de bacalaureat în copie fără a fi legalizată sau însoțită de originalul acesteia, drept care secretarul comisiei nu a putut certifica documentul pentru conformitate  cu originalul.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele selecției dosarelor de concurs pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Locul de desfăşurare a probei scrise din data de 20.06.2022 (ora 1030) va fi SALA D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Judeţean Gorj, str. Victoriei nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj.

Afișat astăzi 09.06.2022, ora 1400

Sari la conținut