Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la procedura de selecție organizată în vederea ocupării prin transfer la cerere a postului vacant corespunzător funcției publice de excuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate, Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj

Nr. 10371 din 15.06.2023

În data de 15.06.2023 s-a desfăşurat proba scrisă a procedurii de selecție organizate în vederea ocupării prin transfer la cerere a postului vacant corespunzător funcției publice de excuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate, Compartimentul  resurse umane, managementul funcției publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Procedura de selecție a fost organizată în conformitate cu prevederile  Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 218/2023 pentru aprobarea Procedurii transferul funcționarilor publici și personalului contractual în/din  aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum și al art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Procesului-verbal nr. 10357/15.06.2023, întocmit de Comisia de selecție constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 397/24.05.2023, candidatul participant la proba scrisă, al cărui dosar a fost înregistrat sub nr. 9100/26.05.2023, a obţinut 94 de puncte, fiind declarat ,,ADMIS”.

Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

 

Data și ora afișării:

15.06.2023, ora 1400

Sari la conținut