Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 910 / 23.01.2018

 

ANUNȚ

privind punctajul și  rezultatul obținut  la  PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 23.01.2018

 

          Azi, 23.01.2018 s-a desfășurat PROBA SCRISĂ a concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

          Organizarea și desfășurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei  funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.            

          La PROBA SCRISĂ, candidatul participant la această probă, doamna Borogean Maria-Adela a obținut 94,00 puncte, fiind declarat ,,ADMIS” la această probă.

          Candidatul nemulțumit de punctajul obținut poate face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, respectiv până la data de 25.01.2018, ora 1330, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.

          Interviul se va susține în data de 25.01.2018, ora 1400, la sediul instituției.

 

Data și ora afișării anunțului: 23.01.2018, ora 1330

Sari la conținut