Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 23.08.2021

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 12757/23.08.2021

Azi, 23.08.2021 s-a desfăşurat PROBA SCRISĂ la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

La PROBA SCRISĂ, candidatul participant la această probă, al cărui dosar a fost înregistrat sub nr. 11803/03.08.2021, a obţinut 78,50 puncte, fiind declarat ,,ADMIS”.

Interviul se va susține în data de 23.08.2021, ora 1500, la sediul instituției.

                                                                                  Data şi ora afişării anunţului:

                                                                                          23.08.2021, ora 1430

Sari la conținut