Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 20.11.2020

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 15475 /20.11.2020

 

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 20.11.2020

     Azi, 20.11.2020 s-a desfăşurat PROBA SCRISĂ a concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

     Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Guvernului. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

         La PROBA SCRISĂ, candidatul participant la această probă a obţinut 57,4 puncte, fiind declarat ,,ADMIS” , numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatului fiind 14061/28.10.2020.

         Interviul se va susține în data de 20.11.2020, ora 1320, la sediul instituției.

 

 

Sari la conținut