Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 11038/04.07.2022

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 04.07.2022

 Azi, 04.07.2022 s-a desfăşurat PROBA SCRISĂ a concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Guvernului. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor  publici, cu modificările şi completările ulterioare.

La PROBA SCRISĂ, candidatul participant la această probă, al cărui dosar a fost înregistrat sub nr. 9965/15.06.2022 a obţinut 73,50 puncte, fiind declarat ,,ADMIS” .

Interviul se va susține în data de 04.07.2022, ora 1400, la sediul instituției.

                                                                                              Data şi ora afişării anunţului:

                                                                                                      04.07.2022, ora 1300

Sari la conținut