Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul investiții publice

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 6295/14.05.2018

ANUNŢ

 

          privind punctajul şi rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

         Azi, 14.05.2018 s-a desfăşurat  proba scrisă a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

        Organizarea şi desfăşurarea concursului s-au făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

            La PROBA SCRISĂ, candidatul participant la această probă a obţinut următorul rezultat:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiPunctaj obținut la proba scrisăRezultatul obținut la proba scrisă
1.Pîrvu Cezar-Teodor66 puncteAdmis

 

          Candidatul nemulţumit de rezultatul obținut la proba scrisă, poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj).

          Data şi ora desfăşurării interviului este marți, 15.05.2018, ora 15oo SALA D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj.

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

Sari la conținut