Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant în cadrul procedurii de ocupare prin transfer la cerere a postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului buget, situații financiare și sinteze, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de selecție

Nr. 8265/11.05.2023

În data de 11.05.2023 s-a desfăşurat PROBA SCRISĂ a procedurii de ocupare prin transfer la cerere a postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului buget, situații financiare și sinteze, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Procedura de ocupare prin transfer la cerere a fost aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 218/2023, în temeiul art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum și art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Candidatul participant la proba scrisă, al cărui dosar a fost înregistrat sub nr. 6861/21.04.2023 a obţinut 95 puncte, fiind declarat ,,ADMIS”.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării prezentului anunţ, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

Sari la conținut