Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 10488/22.08.2017

 
ANUNŢ
 
        Privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj
            
      Azi, 22.08.2017 s-a desfăşurat  proba scrisă a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
     Organizarea şi desfăşurarea concursului s-au făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

        La PROBA SCRISĂ, candidaţii participanţi la această probă au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiPunctaj obținut la proba scrisăRezultatul obținut la proba scrisă
1.Ciurel Nicoleta-Georgica60,5Admis
2.Petcu Octavian-Nicolae57,5Admis
       Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obținute la proba scrisă, pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei scrise, la sediul Consiliului Județean Gorj.
       Data  şi ora desfăşurării interviului este vineri, 25.08.2017, ora 1000,  Sala D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj (str.  Victoriei, nr. 2-4, municipiul Târgu-Jiu).
 
Sari la conținut