Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidata participantă la examenul de promovare în clasă la Serviciul promovare, turism și comunicare

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de examen
Nr. 14804/05.09.2022

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidata participantă la examenul de promovare în clasă la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 05.09.2022

Azi, 05.09.2022 s-a desfăşurat PROBA SCRISĂ la examenul de promovare în clasă la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

La PROBA SCRISĂ, candidata participantă la această probă, al cărui dosar a fost înregistrat sub nr. 13896/22.08.2022 a obţinut 82 de puncte, fiind declarată ,,ADMIS”.

Afișat azi, 05.09.2022, ora 1300

Sari la conținut