Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidata participantă la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative, managementul documentelor și secretariat ATOP, Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii administrative, achiziții publice și patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 30.03.2023

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 5378/30.03.2023

 

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidata participantă la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative, managementul documentelor și secretariat ATOP, Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii administrative, achiziții publice și patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 30.03.2023 

Azi, 30.03.2023 s-a desfăşurat PROBA SCRISĂ la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative, managementul documentelor și secretariat ATOP, Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii administrative, achiziții publice și patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

La PROBA SCRISĂ, candidata participantă la această probă, al cărui dosar a fost înregistrat sub nr. 4471/15.03.2023 a obţinut 93,00 de puncte, fiind declarată ,,ADMIS”.

Interviul se va susține în data de 30.03.2023, ora 1400, la sediul instituției.

 

                                                                                   Data şi ora afişării anunţului:

                                                                                           30.03.2023, ora 1300

Sari la conținut