Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la Concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul urmărire execuție drumuri publice, Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 16482 / 15.10.2021

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la Concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul urmărire execuție drumuri publice, Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 

     Astăzi, 15.10.2021, ora 10:00 s-a desfășurat PROBA INTERVIU a Concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul urmărire execuție drumuri publice, Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

     Organizarea şi desfăşurarea concursului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

     La PROBA INTERVIU, candidatul participant la această probă a obţinut următorul rezultat:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatului

Punctaj obținut la proba interviu

Rezultatul obținut la proba interviu

,,ADMIS/RESPINS”

Observații

1.

Dosar nr. 15031/24.09.2021

 85,00 puncte

ADMIS


● Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la această probă, poate face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.
● Afişat astăzi, 15.10.2021, ora 12:30, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

 

Sari la conținut