Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, din data de 18.06.2021

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 9423/18.06.2021

 

Azi, 18.06.2021 s-a desfăşurat PROBA INTERVIU a concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul investiții publice, Direcția  tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

La PROBA INTERVIU, candidatul participant la această probă, al cărui dosar a fost înregistrat sub nr. 8393/02.06.2021 a obţinut 85 puncte, fiind declarat ,,ADMIS”.

Candidatul nemulțumit de punctajul obţinut poate face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, respectiv până la data de 22.06.2021, ora 1300, la Serviciul resurse umane, managementul funcției publice, camera 236.

                                                                                              Data şi ora afişării anunţului:

                                                                                                       18.06.2021, ora 1300

Sari la conținut