Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de CONCURS
Nr. 11130/04.07.2022

ANUNŢ

privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 04.07.2022

Azi, 04.07.2022 s-a desfăşurat  PROBA INTERVIU a concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

La PROBA INTERVIU, candidatul participant la această probă, al cărui dosar a fost înregistrat sub nr. 9965/2022, a obţinut 85 puncte, fiind declarat ,,ADMIS” la această probă.

Candidatul nemulțumit de punctajul obţinut poate face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, camera 241.

                                                                                              Data şi ora afişării anunţului:

                                                                                                       04.07.2022, ora 1510

Sari la conținut