Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacante de director executiv la Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 11851/10.09.2018

 

ANUNŢ
privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacante de director executiv la Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 10.09.2018

 

          Astăzi, 10.09.2018, ora 1400 s-a desfăşurat  PROBA INTERVIU a Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacante de director executiv la Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 10.09.2018.
          Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 
          La PROBA INTERVIU, candidatul participant la această probă, domnul Cimpoieru Cornel-Lucian a obţinut 95 puncte, fiind declarat ,,ADMIS” la această probă.

  • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la această probă, poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, respectiv până la data de 11.09.2018, ora 1530, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.
  • Afişat astăzi, 10.09.2018, ora 1530, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

 
 
 
Secretar comisie,
Mainerici Delia-Maria

Sari la conținut