Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs

Nr. 4797/16.04.2018

ANUNȚ

 

    privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

         Azi, 16.04.2018 s-a desfăşurat proba interviu a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

        Organizarea şi desfăşurarea concursului s-au făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

        La PROBA INTERVIU, candidatul participant la această probă a obţinut următorul rezultat:

 

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiPunctaj obținut la proba interviuRezultatul obținut la proba interviu
1.Lăzărescu Andrei-Mădălin62,66 puncteAdmis

 

      Candidatul nemulţumit de rezultatul obținut la proba interviu, poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul Consiliului Județean Gorj.

Sari la conținut