Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul investiții publice

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr.5008/18.04.2018

 

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 

           Organizarea şi desfăşurarea concursului s-au făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

            La PROBA INTERVIU, candidatul participant la această probă a obţinut următorul rezultat:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj obținut la proba interviu

Rezultatul obținut la proba interviu

1.

Stricescu Octavian-Sergiu

86 puncte

Admis

 

            Candidatul nemulţumit de rezultatul obținut la proba interviu, poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul Consiliului Județean Gorj.

 

 

Sari la conținut