Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidații participanți la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 13690 / 15.10.2018

 

ANUNŢ
privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidații participanți la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe, precum și al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului autorizări, disciplină și control, Serviciul urbanism, și amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, din data de 15.10.2018
 

 

          Azi, 15.10.2018 s-a desfăşurat  PROBA INTERVIU a concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe, precum și al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului autorizări, disciplină și control, Serviciul urbanism, și amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

          La PROBA INTERVIU, candidații participanți la această probă, respectiv:

  • doamna Purece Maria-Mihaela a obţinut 90,00 puncte, fiind declarat ,,ADMIS” la această probă;
  • domnul Manea Constantin-Andrei a obţinut 90,00 puncte, fiind declarat ,,ADMIS” la această probă;

 

          Candidatul nemulţumit de punctajul obţinut poate face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, respectiv până la data de 17.10.2018, ora 900, la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, camera 241.

 

Data şi ora afişării anunţului:
16.10.2018, ora 900

Sari la conținut