Sari la conținut

ANUNŢ privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidații participanți la Concursul/ examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a două funcţii publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul autorizări, disciplină şi control, Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 19677 / 06.12.2021

 

 

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidații participanți la Concursul/ examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a două funcţii publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul autorizări, disciplină şi control, Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 

 

 

Astăzi, 06.12.2021, ora 1500 s-a desfășurat  PROBA INTERVIU a Concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a două funcţii publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul autorizări, disciplină şi control, Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

Organizarea şi desfăşurarea concursului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

La PROBA INTERVIU, candidații participant la această probă au obţinut următorul rezultat:

 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctaj obținut la proba interviuRezultatul obținut la proba interviu

,,ADMIS/RESPINS”

Observații
1.Dosar nr. 18465/15.11.2021 95,98 puncteADMIS
2.Dosar nr. 18466/15.11.2021 97,66 puncteADMIS

 

 

  • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la această probă, poate face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.
  • Afişat astăzi, 06.12.2021, ora 1630, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

 

 

 

Secretar comisie,

 Andrei Daniela

Sari la conținut