Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidata participantă la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative, managementul documentelor și secretariat ATOP, Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii administrative, achiziții publice și patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, din data de 30.03.2023

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 5401/30.03.2023

 

Azi, 30.03.2023 s-a desfăşurat  PROBA INTERVIU a concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative, managementul documentelor și secretariat ATOP, Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii administrative, achiziții publice și patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

La PROBA INTERVIU, candidata participantă, al cărui dosar a fost înregistrat sub nr. 4471/15.03.2023 a obţinut 100,00 de puncte, fiind declarată ,,ADMIS”.

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, respectiv până la data de 31.03.2023, ora 1530, la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, camera 241.

Data şi ora afişării anunţului:

30.03.2023, ora 1530

Sari la conținut