Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidata participantă la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de referent, clasa a III-a, gradul profesional principal din cadrul Serviciului promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, din data de 10.01.2022

Pagină actualizată la: 07.12.2022

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 657/10.01.2022

Azi, 10.01.2022 s-a desfăşurat  PROBA INTERVIU a concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de referent, clasa a III-a, gradul profesional principal din cadrul Serviciului promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

La PROBA INTERVIU, candidata participantă, al cărui dosar a fost înregistrat sub nr. 20736/20.12.2021 a obţinut 90,00 de puncte, fiind declarat ,,ADMIS”.

Candidatul nemulțumit de punctajul obţinut poate face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, respectiv până la data de 11.01.2022, ora 1530, la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, camera 241.

                                                                                  Data şi ora afişării anunţului:

                                                                                            10.01.2022, ora 1530

Sari la conținut