Sari la conținut

Anunț – Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidata participantă la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de referent

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 11646/18.09.2017

 

ANUNŢ
Privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidata participantă la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de referent de specialitate, clasa a II-a, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 

          Azi, 18.09.2017 s-a desfăşurat proba interviu a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de referent de specialitate, clasa a II-a, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.
        Organizarea şi desfăşurarea concursului s-au făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
            La PROBA INTERVIU, candidata participantă la această probă a obţinut următorul rezultat:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiPunctaj obținut la proba interviuRezultatul obținut la proba interviu
1.Taloi Cioabă Maria88 puncteAdmis

            Eventualele contestaţii se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul Consiliului Județean Gorj.

 

Sari la conținut