Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidata participantă la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul promovare, turism și comunicare

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 6573/15.05.2019

ANUNŢ

      privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidata participantă la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 15.05.2019

     Astăzi, 15.05.2019, ora 1600 s-a desfăşurat  PROBA INTERVIU la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 15.05.2019

  Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

    La PROBA INTERVIU, candidata participantă la această probă, doamna Meche Carmen-Oana a obţinut 95 puncte, fiind declarată ,,ADMIS”.

  • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la această probă, poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, respectiv până la data de 16.05.2019, ora 1630, la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, camera 241.
  • Afişat astăzi, 15.05.2019, ora 1630, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.
Sari la conținut