Sari la conținut

Anunț – privind punctajul final și rezultatul obţinut de candidatul participant la procedura de selecție organizată în vederea ocupării prin transfer la cerere a postului vacant corespunzător funcției publice de excuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate, Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj

Nr. 10524/19.06.2023

 

În cadrul procedurii de selecție organizate în vederea ocupării prin transfer la cerere a postului vacant corespunzător funcției publice de excuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate, Compartimentul  resurse umane, managementul funcției publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, potrivit Raportului final nr. 10475/15.06.2023, întocmit de comisia de selecție constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 397/24.05.2023, candidatul participant, al cărui dosar a fost înregistrat sub nr. 9100/26.05.2023, a obţinut 94 de puncte, fiind declarat ,,ADMIS”.

Sari la conținut