Sari la conținut

Anunț – privind punctajele şi rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 851/21.01.2020

ANUNŢ

     privind punctajele şi rezultatele obţinute  la  PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

       În data de 21.01.2020 s-a desfăşurat  proba scrisă a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

        Organizarea şi desfăşurarea concursului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

        La PROBA SCRISĂ, candidatul participant a obţinut următorul rezultat:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului/Cod de identificare a candidatuluiPunctaj obținut la proba scrisăRezultatul obținut la proba scrisă
1.Petrovici Octavian58 puncteAdmis

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei scrise, la sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj).

Data şi ora desfăşurării interviului este în data de 23.01.2020, ora 1430, SALA D, situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj.

Afișat azi 21.01.2020, ora 1345

 

 

Sari la conținut