Sari la conținut

Anunț – privind punctajele şi rezultatele obținute la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la Concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul urmărire execuție drumuri publice, Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 16241 / 12.10.2021

 

În data de 12.10.2021 s-a desfășurat  proba scrisă a Concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul urmărire execuție drumuri publice, Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

La PROBA SCRISĂ, candidații participanți au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctaj obținut la proba scrisăRezultatul obținut la proba scrisă

,,ADMIS/RESPINS”

Observații
1.Dosar nr. 14606/17.09.202114,20 puncteRESPINS
2.Dosar nr. 15031/24.09.202170,90 puncteADMIS
3.Dosar nr. 15162/27.09.2021ABSENT
  • Candidații nemulțumiți de punctajul obținut pot face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei scrise, respectiv până la data de 13.10.2021, ora 1610, la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, camera 236.
  • Interviul se va susține în data de 15.10.2021, ora 1000, la Camera 207 situată la etajul II a clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj.
  • Afişat astăzi, 12.10.2021, ora 1610, atât la sediul Consiliului Judeţean Gorj, cât şi pe site-ul instituției.
Sari la conținut