Sari la conținut

Anunț – privind punctajele şi rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la Concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa a I-a, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Pagină actualizată la: 07.12.2022

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 13695/16.08.2022     

ANUNŢ

privind punctajele şi rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la  Concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa a I-a, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

     În data de 16.08.2022 s-a desfăşurat  proba scrisă a Concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa a I-a, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

     Organizarea şi desfăşurarea concursului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

      La PROBA SCRISĂ, candidații participanți au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctaj obținut la proba scrisăRezultatul obținut la proba scrisă
1.12189/21.07.202270 puncteADMIS

     Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Consiliului Județean Gorj (str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, judeţul Gorj).

    Data, ora și locul desfăşurării interviului: 19.08.2022, ora 900, SALA D situată la etajul II al clădirii în care se află sediul Consiliului Județean Gorj.

     Afișat azi: 16.08.2022, ora 1500

Sari la conținut