Sari la conținut

ANUNŢ – concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. ­­­­1963/05.02.2021

 

ANUNŢ

 

          Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, cu durată normală a timpului de muncă.

Concursul/examenul se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

      1. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului/examenului:

  • proba scrisă: 9 martie 2021, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
  • interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Consiliului Judeţean

      2. Condiţii de participare la concurs/examen:

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  2. să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  3. să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Codul administrativ.

      3. Dosarele de concurs pot fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 4, mun. Târgu Jiu, județul Gorj, în termen de 20 de zile de la data afișării anunţului privind organizarea concursului/examenului de promovare, respectiv în perioada 03.02.2021 – 22.02.2021.

      4. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adresa de corespondență: Municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 241;

Telefon: 037253241, adresă de e-mail: giorgiana.florea@cjgorj.ro;

Persoana de contact: Florea Giorgiana, consilier superior la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

Documentele necesare la dosarul de concurs, bibliografia de concurs, precum și atribuțiile postului sunt prezentate în Anexele nr. 1-3 la prezentul anunţ.

Prezentul anunţ este publicat şi pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.ro (secţiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs).

 

 

Sari la conținut