Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul final al concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 11185 /05.07.2022

ANUNŢ

privind rezultatul final al concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, desfășurat în data de 04.07.2022 

Nr.

crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctaj proba

scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Declarat
 

1.

 

9965/202273,5085,00158,50ADMIS

           Data şi ora afişării anunţului:

           05.07.2022, ora 1530

Sari la conținut