Sari la conținut

Anunț – privind rezultatul final al concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentul evidența primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr.  9936/30.07.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatul final al concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentul evidența primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, desfășurat în data de  29.07.2020

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj proba

scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Declarat
1.Vlăducu Doru-Sorin91,0090,00181,00ADMIS

 

Secretar comisie,

 Șendroiu Cristina

Sari la conținut