Sari la conținut

A fost constituit Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Gorj

Astăzi, 02.03.2023,  începând cu ora 11:00, Consiliul Județean Gorj a organizat, în sistem on-line (videoconferință), prima reuniune a membrilor Grupului de coordonare a tranziției la neutralitate climatică la nivelul județului Gorj, pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Gorj 2021-2027 (ROF), precum și pentru declararea Grupului ca legal constituit.

După parcurgerea tuturor procedurilor de selecție, în cadrul grupului au fost incluși reprezentanți ai mediului de afaceri și societății civile pentru a se asigura un nivel optim de reprezentativitate a sindicatelor și patronatelor, organizațiilor de protecția mediului, organizațiilor tinerilor, femeilor, organizațiilor grupurilor vulnerabile, asociațiilor profesionale în domeniul urbanismului, energiei regenerabile, formării profesionale. De asemenea, a fost aprobat regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Gorj.

Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Gorj este o structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol de coordonare și monitorizare a procesului de tranziție la neutralitatea climatică pentru județul Gorj.

Înființarea și funcționarea acestei structuri parteneriale va asigura premisele implicării tuturor actorilor socio-economici și din mediul academic relevanți de la nivelul teritoriului, privați și publici, alături de autoritățile responsabile de protecția mediului (Agenția Județeană pentru Protecția Mediului, Direcția Silvică, Garda de Mediu), forța de muncă și protecția socială (Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecții Sociale), educație și sănătate publică.

Având în vedere componența diversificată, grupul coordonare va asigura o reprezentare amplă și echilibrată a domeniilor relevante pentru implementarea Planului Teritorial pentru o Tranziție Justă aferent Județului Gorj, și implicit, a Programului Tranziție Justă 2021-2027, prin prisma reprezentativității, expertizei și experienței organizațiilor din societatea civilă selectate, acestea urmând să fie implicate activ în coordonarea și monitorizarea procesului de tranziție la neutralitatea climatică a teritoriului.

Nu în ultimul rând, va fi asigurată și diseminarea informațiilor cu privire la calendarul lansării apelurilor și a condițiilor de finanțare prevăzute în Ghidul solicitantului/aplicantului, pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor, având în vedere că Județul Gorj beneficiază de cea mai mare alocare financiară din PTJ 2021-2027, respectiv 537 mil euro.

Sari la conținut