Sari la conținut

Servicii de proiectare, asistentă tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru realizarea  obiectivului de investiție „Ascensor persoane – Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu”, cod CPV – 71300000-1 Servicii de inginerie, 71356200-0 Servicii de asistentă tehnică și 45313100-5 Lucrări de instalare de ascensoare;

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr. 13968 din 07.11.2016

 

ANUNȚ

          Consiliul Județean Gorj intenționează să achiziționeze servicii de proiectare, asistentă tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru realizarea  obiectivului de investiție „Ascensor persoane – Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu”, cod CPV – 71300000-1 Servicii de inginerie, 71356200-0 Servicii de asistentă tehnică și 45313100-5 Lucrări de instalare de ascensoare;

          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul Consiliului Județean Gorj, secțiunea  „Anunțuri – Achiziții publice” și va fi depusă la Registratura Consiliului Județean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 15.11.2016, orele 1000.

          Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziție este de 222.269 lei fără TVA, din care:

– servicii de proiectare și asistență tehnică- 8183 lei fără TVA inclus,
– execuție  lucrări –  214.086 lei fără TVA, lei fără T.V.A.
          Relații suplimentare se pot obține la camera 235/210 sau la telefon 0253/211821, interior 235/210.

[Documentația de atribuire]

Sari la conținut