Sari la conținut

Contract de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție ”Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Centrul Militar Județean Gorj”

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Nr.10588/24.08.2017

 
ANUNȚ
 

         Consiliul Județean Gorj intenționează să atribuie un contract de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Centrul Militar Județean Gorj”.
         Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul Consiliului Județean Gorj, secțiunea  „Anunțuri – Achiziții publice” și va fi  depusă la Registratura Consiliului Județean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 01.09.2017, ora 1000.
         Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziție este de 40.000 lei fără TVA.
         Relații suplimentare se pot obține la camera 235/209 sau la telefon 0253/211821, interior 235/209.

            [Documentatia de atribuire]

Sari la conținut