Sari la conținut

Servicii de proiectare si asistență tehnică din partea proiectantului, pentru realizarea obiectivului ,,Reparații curente la Corp A Comandament, Centru Militar Județean Gorj”

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Nr. 14950/27.11.2017

 ANUNȚ
            Consiliul Județean Gorj intenționează să achiziționeze servicii de proiectare si asistență tehnică din partea proiectantului, pentru realizarea obiectivului ,,Reparații curente la Corp A Comandament, Centru Militar Județean Gorj”, cod CPV: 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată” si, respectiv, 71356200-0 „Servicii de asistență tehnică”.
           Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul Consiliului Județean Gorj, secțiunea  „Anunțuri – Achiziții publice” și va fi depusă la Registratura Consiliului Județean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 04.12.2017, ora 12:00.
            Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziție este de 12.605,04 lei fără TVA.
            Relații suplimentare se pot obține la camera 235/238/209 sau la telefon 0253/211821, interior 235/238/209.
 
           [Documentatia de atribuire]
Sari la conținut