Sari la conținut

Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, pentru realizarea obiectivului ,,Reparații curente la Corp A Comandament, Centru Militar Județean Gorj”, cod CPV: 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată” si cod CPV: 71356200-0 „Servicii de asistență tehnică”.

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Nr. 13651/31.10.2017

 
ANUNȚ
 
    Consiliul Județean Gorj intenționează să achiziționeze servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, pentru realizarea obiectivului ,,Reparații curente la Corp A Comandament, Centru Militar Județean Gorj”, cod CPV: 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată” si cod CPV: 71356200-0 „Servicii de asistență tehnică”.
     Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul Consiliului Județean Gorj, secțiunea  „Anunțuri – Achiziții publice” și va fi depusă la Registratura Consiliului Județean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 09.11.2017, ora 1200.
        Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziție este de 12.605,04 lei fără TVA.
        Relații suplimentare se pot obține la camera 235/238/209 sau la telefon 0253/211821, interior 235/238/209.

            [Documentatia de atribuire]

Sari la conținut