Sari la conținut

Servicii de proiectare pentru realizarea  obiectivului de investiție „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Centrul Militar Județean Gorj”,  cod CPV – 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată”

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

Nr.13325 din 25.10.2016

 

ANUNȚ

          Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze servicii de proiectare pentru realizarea  obiectivului de investiție „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Centrul Militar Județean Gorj”,  cod CPV – 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată”;
          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentaţia ataşată, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea  „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la Registratura Consiliului Judeţean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 02.11.2016, orele 1000.
          Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziţie este de 12.300 lei fără T.V.A.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 235/210 sau la telefon 0253/211821, interior 235/209.

[Documentația de atribuire]

Sari la conținut