Sari la conținut

Servicii de proiectare – faza DALI, pentru realizarea obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”, cod CPV: 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată”

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Nr. 10551/24.08.2017

 

ANUNȚ

          Consiliul Județean Gorj intenționează să achiziționeze servicii de proiectare – faza DALI, pentru realizarea obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”, cod CPV: 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată”.
          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul Consiliului Județean Gorj, secțiunea  „Anunțuri – Achiziții publice” și va fi depusă la Registratura Consiliului Județean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 31.08.2017, ora 1200.
          Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziție este de 6.488,11 lei fără TVA.
          Relații suplimentare se pot obține la camera 235/238/209 sau la telefon 0253/211821, interior 235/238/209.

           [Documentatia de atribuire]

Sari la conținut