Sari la conținut

Servicii de proiectare – Faza D.A.L.I., pentru realizarea obiectivului de investiție- Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, Județul Gorj – cod CPV: 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată”

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Nr. 12287/03.10.2017

 
ANUNȚ

 
         Consiliul Județean Gorj intenționează să achiziționeze servicii de proiectare – Faza D.A.L.I.,  pentru realizarea obiectivului de investiție- Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, Județul Gorj – cod CPV: 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată”.
              Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul Consiliului Județean Gorj, secțiunea  „Anunțuri – Achiziții publice” și va fi depusă la Registratura Consiliului Județean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 10.10.2017, ora 1200.
                Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziție este de 2.521,00 lei fără TVA.
                 Relații suplimentare se pot obține la camera 235/238/209 sau la telefon 0253/211821, interior 235/238/209.

            [Documentatia de atribuire]

Sari la conținut