Sari la conținut

Servicii de proiectare – faza D.A.L.I. – pentru realizarea obiectivului de investiţie „Conservare, restaurare şi valorificare turistica Casa memorială Iosif Keber” cod CPV: 71250000-5 „Servicii de arhitectură, de inginerie şi de măsurare”

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr. 11730/19.09.2016

 

ANUNȚ

          Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze servicii de proiectare – faza D.A.L.I. – pentru realizarea obiectivului de investiţie „Conservare, restaurare şi valorificare turistica Casa memorială Iosif Keber” cod CPV: 71250000-5 „Servicii de arhitectură, de inginerie şi de măsurare”.

          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentaţia ataşată, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea  „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la Registratura Consiliului Judeţean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 26.09.2016.

          Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziţie este de 35.437,50 lei fără T.V.A.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 235/238 sau la telefon 0253/211821, interior 235/238.

[Documentația de atribuire]

Sari la conținut