Sari la conținut

Servicii de proiectare elaborare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum judeţean 665A, km 1+650 – km 3+650, comuna Bălăneşti, judeţul Gorj”

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr.10344 din 16.08.2016

ANUNȚ

 
          Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze Servicii de proiectare elaborare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum judeţean 665A, km 1+650 – km 3+650, comuna Bălăneşti, judeţul Gorj”, – cod CPV: 71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport (Rev.2);
          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentaţia ataşată, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea  „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la Registratura Consiliului Judeţean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 24.08.2016, orele 1000.
          Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziţie este de 10.973,80 lei fără T.V.A.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 235/210 sau la telefon 0253/211821, interior 235/210.

[Documentație de atribuire]

Sari la conținut