Sari la conținut

Servicii de proiectare elaborare documentație tehnico-economică – faza DALI pentru obiectivul de investiții „Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”, cod CPV- 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată”.

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr. 10458/19.08.2016

 

ANUNȚ

          Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze Servicii de proiectare elaborare documentație tehnico-economică – faza DALI pentru obiectivul de investiții „Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”, cod CPV- 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată”.
          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentaţia ataşată, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea  „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la Registratura Consiliului Judeţean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 26.08.2016, orele 1000.
          Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziţie este de 2.883,60 lei fără T.V.A.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 235/210 sau la telefon 0253/211821, interior 235/210.

     [Documentația de atribuire]

Sari la conținut