Sari la conținut

Servicii de proiectare elaborare documentație tehnico-economică-faza DALI pentru obiectivul de investiții „Ascensor persoane – Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, judeţul Gorj” cod CPV- 71300000-1 „Servicii de inginerie”;

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr. 10560/23.08.2016

 

ANUNȚ

          Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze Servicii de proiectare elaborare documentație tehnico-economică-faza DALI pentru obiectivul de investiții „Ascensor persoane – Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, judeţul Gorj” cod CPV- 71300000-1 „Servicii de inginerie”;
          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentaţia ataşată, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea  „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la Registratura Consiliului Judeţean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 30.08.2016, orele 1000.
          Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziţie este de 3.505,00 lei fără T.V.A.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 235/238 sau la telefon 0253/211821, interior 235/238.

[Documentație de atribuire]

Sari la conținut