Sari la conținut

Servicii de de expertiză tehnică – elaborare „Raport de expertiză tehnică la imobilul Dispensar T.B.C., Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. A.I.Cuza”, cod CPV – 71319000-7 „Servicii de expertiză”

CONSILIUL JUDETEAN GORJ

Nr. 6348/22.05.2017

 
ANUNŢ
 
          Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze servicii de de expertiză tehnică – elaborare „Raport de expertiză tehnică la imobilul Dispensar T.B.C., Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. A.I.Cuza”, cod CPV – 71319000-7 „Servicii de expertiză”.
          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentaţia ataşată, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea  „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la Registratura Consiliului Judeţean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 26.05.2017, ora 1000.
          Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziţie este de 4.201,68 lei fără T.V.A.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 235/209 sau la telefon 0253/211821, interior 235/
Sari la conținut