Sari la conținut

Servicii de asistență tehnică prin diriginte de șantier pentru obiectivul de investiții: „Sistem de detectare, semnalizare si avertizare incendiu la Centrul Militar Județean Gorj”

Nr. 14598/20.11.2017

 

ANUNȚ

 

            Consiliul Județean Gorj intenționează să achiziționeze servicii de asistență tehnică prin diriginte de șantier pentru obiectivul de investiții: „Sistem de detectare, semnalizare si avertizare incendiu la Centrul Militar Județean Gorj”- cod CPV – 71356200-0 – “Servicii de asistenţă tehnică”.

            Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul Consiliului Județean Gorj, secțiunea  „Anunțuri – Achiziții publice” și va fi depusă la Registratura Consiliului Județean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 24.11.2017, ora 1200.

            Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziție este de 1.300,00 lei fără TVA.

            Relații suplimentare se pot obține la camera 235/238/209 sau la telefon 0253/211821, interior 235/238/209.

 

            [Documentatia de atribuire]

Sari la conținut