Sari la conținut

Servicii de asistență tehnică prin diriginte de șantier pentru obiectivul de investiții: „Instalație utilizare gaze naturale Casa Barbu Gănescu”

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Nr. 11921/25.09.2017

ANUNȚ
 

         Consiliul Județean Gorj intenționează să achiziționeze servicii de asistență tehnică prin diriginte de șantier pentru obiectivul de investiții: „Instalație utilizare gaze naturale Casa Barbu Gănescu”- cod CPV – 71356200-0 – “Servicii de asistenţă tehnică”.
         Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul Consiliului Județean Gorj, secțiunea  „Anunțuri – Achiziții publice” și va fi depusă la Registratura Consiliului Județean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 29.09.2017, ora 1200.
        Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziție este de 160,00 lei fără TVA.
        Relații suplimentare se pot obține la camera 235/238/209 sau la telefon 0253/211821, interior 235/238/209.

[Documentatia de atribuire]

Sari la conținut