Sari la conținut

Servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier pentru obiectivul de investiții: „Ascensor persoane – Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Județul Gorj”, cod CPV: 71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică”

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
NR.16394/29.12.2016

 
ANUNȚ
 

          Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze Servicii de asistenţă tehnică prin diriginte de şantier pentru obiectivul de investiții: „Ascensor persoane – Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Județul Gorj”, cod CPV: 71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică”.
          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentaţia ataşată, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la Registratura Consiliului Judeţean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 06.01.2017, orele 1000.
          Valoarea maximă a fondurilor  ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziţie este de 1.659,00 lei fără TVA.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 235/238 sau la telefon 0253/211821, interior 235/238.

[Documentatia de atribuire]

Sari la conținut